31 oktober plaatste de Heemsteder een artikel over Wim en zijn werk als Tandprotheticus aan o.a. de Molenwerfslaan in Heemstede. Artikel geschreven door Ton van den Brink.

Tandtechniek om in te bijten

Heemstede – Niks lastiger dan een gebit wat niet goed zit, een pijnpuntje heeft of te los zit, waardoor je die appel niet meer weg kan happen. Dan helpt de tandprotheticus je direct zonder tussenkomst van de tandarts.

In Heemstede is Wim van Hooff altijd gemakkelijk bereikbaar, 023-5293295, of als mooie service ook in het weekend: 06-17776777.

Wim zit al 42 jaar in het tandtech­nische vak, waarvan 25 jaar zelf­standig, met praktijken in Haar­lem en Heemstede. Hij begon 25 jaar geleden en eigen praktijk in Haarlem aan de Rustenburgerlaan 4 met een tandtechnieker en een tandarts die de naam Symbiont bedacht. Als een verwij­zing naar de betrokkenheid van de partners in het werk. Dat is het aanmeten en vervaardigen van het kunstgebit. Daarvoor moet je niet alleen technisch opgeleid zijn, maar ook medisch-biologisch. Het maken van een kunst­gebit is een zaak van vertrouwen tussen tandprotheticus en cliënt. De stand van de tanden, de es­thetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig en samen ge­controleerd.

Direct naar de tandprotheticus

Voor een nieuw gebit, plaatje of problemen met een kunstgebit hoeft u niet eerst naar een tandarts te gaan. U kunt direct terecht bij de tandprotheticus die u direct helpt. Scheelt soms een hoop tijd. Symbiont heeft de con­tracten met de ziektekostenver­zekeraars en dan zie je pas dat door die vergoedingen een tandprotheticus helemaal niet duur is. Voor een nieuw gebit krijg je 75 procent uit de basisverzeke­ring en voor reparaties of aan­passingen of opvullen zelfs 90 procent. In de praktijk komt dan een gebit op ongeveer 350 euro bij goedkeuring van de verzeke­ring. Voor implantaten is de kor­ting 82 procent. Daarvoor gaat u naar een kaakchirurg die de im­plantaten plaatst. Daarna maakt de tandprotheticus het aange­paste kunstgebit waarbij u met de behandelaar kiest voor een sy­steem, met drukknoppen of met een staafje tussen de implanta­ten. Niet duur maar het traject vraagt wel enige tijd tussen kaak­chirurg en het plaatsen van het kunstgebit, de rustperiode.

Het mooiste van een moderne praktijk van een tandprotheticus is wel dat hij werkt met deskundi­ge collega’s die elkaar ook aanvullen u binnen en makkelijk bereikbaar zijn. Een tandprothetische praktijk van Wim van Hooff aan de Molenwerfslaan 50 in Heemstede, waar u binnen kunt komen om samen te kunnen werken aan een stukje kunst om in te bijten.