Tarieven en verzekeringen

De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden. Die worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering.

Tarieven van Hooff 2018

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de maximale tarieven voor de behandeling inclusief materiaal- en techniekkosten. Wij hebben met zorgverzekeraars contractuele afspraken waardoor deze maximale tarieven afwijkend kunnen zijn per zorgverzekering.

Bekijk onze tarieven

Vergoeding van de zorgverzekeraar

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een helder antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog zgn. aanvullende verzekeringen mogelijk.

In 2018 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle bovengenoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico verhoogd worden tegen een lagere basispremie.

Volledige prothese boven, onder of boven & onder

De basisverzekering voorziet u een vergoeding van 75% voor de kosten van een volledig kunstgebit. Uw eigen bijdrage is 25%. Indien u een aanvullende verzekering heeft krijgt u ook nog een gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage. Een klikgebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een vaste eigen bijdrage.

Nieuwe partiële/ frameprothese

De kosten van een partiële prothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten hiervan kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering.Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Nieuwe implantaat prothese

  • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
  • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
  • Een volledige bovenprothese op implantaten een eigen bijdrage van 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese heeft een eigen bijdrage van 17% van het totaalbedrag.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese heeft een eigen bijdrage van 17% van het totaalbedrag.
  • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
  • Kosten implantologie: het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: opmeking over eigen risico! Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico wordt belast, dit is wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.

Reparaties en rebasing

Bij twijfel neem contact op met uw zorgverzekeraar.

een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. Eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico.
kunnen alleen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit aanvullende (tandarts)verzekering
alleen met machtiging van zorgverzekeraar een vergoeding vanuit de basisverzekering. Hier geldt een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico

Ook een afspraak maken voor een behandeling bij tandprothetische praktijk van Hooff?

Bekijk onze vestigingen

Bel nu

023 542 24 00 – Haarlem

023 529 32 95 – Heemstede